ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ - ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όρους Χρήσης

Προσπαθούμε να είμαστε ένας από τους πιο αξιόπιστους και υψηλής ποιότητας διαδικτυακούς λιανοπωλητές υδροπονίας στην αγορά. Ζητάμε από τους χρήστες του ιστότοπου να συμμορφώνονται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σε όλη την ιστοσελίδα του GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στο GrowersHouse. 

Καλωσορίζουμε όλους τους πελάτες με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με όλους τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και ότι είναι τουλάχιστον ενήλικοι στον νόμιμο τόπο διαμονής τους. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και/ή πραγματοποιώντας μια αγορά, (α) συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και (β) επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή/και να αγοράσετε από τον ιστότοπο GrowersHouse. 

Συμβουλευτείτε επίσης το Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. 


Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στον ιστότοπο θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Θα δημοσιεύουμε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων: αυτή η έκδοση ισχύει από τις 14 Φεβρουαρίου 2022. Όπως και με την Πολιτική Απορρήτου, γενικά δεν θα ειδοποιούμε άτομα για αλλαγές, επομένως συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι ακόμα ευχαριστημένοι με την εμπειρία των πελατών σας. 


Οι όροι που χρησιμοποιούμε σε ολόκληρο τον ιστότοπο του GrowersHouse ορίζονται ως εξής:


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. "Πωλητής" σημαίνει GrowersHouse στον τομέα www.growershouse.co.uk
 2.  "Αγοραστής" σημαίνει το άτομο που επισκέπτεται ή αγοράζει Αγαθά από τον Πωλητή. Εάν μια επιχείρηση ή εταιρεία αγοράσει Αγαθά από τον Πωλητή, ο αγοραστής δεν θα θεωρείται Αγοραστής όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 
 3. "Καταναλωτής" πέφτει κάτω από το παρεχόμενη περιγραφή στον νόμο περί δικαιωμάτων των καταναλωτών του 2015.
 4. "Εμπορεύματα" ανατρέξτε στα είδη που αγοράζει ο Αγοραστής από τον Πωλητή.
 5. "Τιμοκατάλογος" περιγράφει τις τιμές των Αγαθών. Η τιμή καταλόγου υπόκειται σε αλλαγή με απόφαση του Πωλητή.
 6. "Οροι χρήσης" (μερικές φορές γνωστό ως το "Οροι και Προϋποθέσεις" or "Οροι") ανατρέξτε στους όρους που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα ή/και καθορίζονται με άλλο τρόπο από τον πωλητή. 


2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Με την επίσκεψη και/ή την αγορά από το GrowersHouse, οι χρήστες κατανοούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνούν να συμμορφώνονται με αυτούς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα υπάρχουν παραλλαγές εκτός εάν επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον Πωλητή. 
 2. Επισκεπτόμενοι ή/και αγοράζοντας από το GrowersHouse, οι Χρήστες συμφωνούν με τα cookies που χρησιμοποιούνται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και συμφωνείται μεταξύ του Πωλητή και του Χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies και πώς να τα απενεργοποιήσετε μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
 3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς ή για παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων στη δικαιοδοσία σας.
 4. Εσείς (ο Αγοραστής) πρέπει να είστε νόμιμος ενήλικος στη δικαιοδοσία σας.
 5. Είναι ευθύνη του Αγοραστή να βεβαιωθεί ότι όλα τα Προϊόντα είναι νόμιμα για αποστολή στη χώρα προορισμού τους. 
 6. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις, απορρίψεις, επιστροφές, καθυστερήσεις ή καταστροφή Αγαθών από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού. 
 7. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα του Αγοραστή. 
 8. Σε καμία περίπτωση το GrowersHouse ή τυχόν διευθυντές, υπάλληλοι, θυγατρικές, ασκούμενοι, προμηθευτές, αξιωματούχοι, πράκτορες, εργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε άμεσο, έμμεσο, τυχαίο, τιμωρητικό, οικονομικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια, αξίωση, ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας, τις αγορές ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών ή προϊόντων που προέρχονται από το GrowersHouse. 
 9. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή την GrowersHouse και οποιαδήποτε μητρική(ες), θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, υπαλλήλους, στελέχη, εργολάβους, δικαιοπάροχους, πράκτορες, παρόχους υπηρεσιών, ασκούμενους, προμηθευτές και συνδεδεμένα μέρη αβλαβή από οποιοδήποτε αξίωση ή απαίτηση που προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων. 
 10. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες στις οποίες παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 1. Εκτός από όλους τους Όρους και τις Υπηρεσίες, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του:
 1. Για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.
 2. Να παροτρύνει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις.
 3. Για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς νόμους, κανονισμούς, νόμους ή πολιτικές.
 4. Να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή άλλων,
 5. Για παρενόχληση, κακοποίηση, βλάβη ή εκφοβισμό εναντίον μας ή άλλων.
 6. Να κάνουμε διακρίσεις εναντίον μας ή άλλων με βάση, ενδεικτικά: φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα ή αναπηρία.
 7. Για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς κακόβουλου περιεχομένου.
 8. Να παρέμβει ή να υπονομεύσει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή άλλων τοποθεσιών.
 9. Για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, εξαπάτηση ή προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών ή χρημάτων με μη εξουσιοδοτημένα ή/και δόλια μέσα.
 10. Για τη συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών στοιχείων άλλων.

4. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΗ

 1. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να πουλήσει Αγαθά στον Αγοραστή για οποιονδήποτε λόγο. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε περιπτώσεις όπου:
 1. Τα αγαθά είναι εκτός αποθέματος ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
 2. Ο Αγοραστής δεν έχει παράσχει επαρκή τρόπο πληρωμής.
 3. Ο Πωλητής έχει λόγους να πιστεύει ότι ο Αγοραστής πληρώνει για τα Αγαθά χρησιμοποιώντας ακατάλληλα μέσα (δηλ. υποψία απάτης).
 4. Λάθη στην τιμολόγηση ή την περιγραφή των διαφημιζόμενων προϊόντων.
 1. Ο Πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την πώληση ή/και να προβεί σε περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες εάν πιστεύει ότι η μέθοδος πληρωμής που παρέχεται από τον Αγοραστή είναι δόλια ή δεν ανήκει στον Αγοραστή. Αυτή η ενέργεια έχει σκοπό να επιβεβαιώσει εάν ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αγοράσει Αγαθά χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τα Αγαθά μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο τρόπος πληρωμής είναι αποδεκτός. Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει από τον Αγοραστή να παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως επιβεβαίωση σχετικών ερωτήσεων ασφαλείας ή/και παραγωγή σχετικής και ακριβούς ταυτότητας με φωτογραφία. 
 2. Ο Πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την πώληση ή/και να προβεί σε περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες εάν πιστεύει ότι η μέθοδος πληρωμής που παρέχεται από τον Αγοραστή είναι δόλια ή δεν ανήκει στον Αγοραστή. Αυτή η ενέργεια έχει σκοπό να επιβεβαιώσει εάν ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αγοράσει Αγαθά χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τα Αγαθά μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο τρόπος πληρωμής είναι αποδεκτός. Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει από τον Αγοραστή να παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως επιβεβαίωση σχετικών ερωτήσεων ασφαλείας ή/και παραγωγή σχετικής και ακριβούς ταυτότητας με φωτογραφία. 
 3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις ποσότητες των ειδών που ζητούνται από τον Αγοραστή. 
 4. Εάν ο Πωλητής αρνηθεί την πώληση στον Αγοραστή, θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης. Ωστόσο, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από τον Αγοραστή ως αποτέλεσμα της άρνησης της πώλησης των Αγαθών. 

5. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Ο Αγοραστής πρέπει να παρέχει σχετικές και τρέχουσες προσωπικές πληροφορίες κατά την αγορά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζητήματα παράδοσης που προκύπτουν από την αδυναμία του Αγοραστή να παράσχει αυτές τις πληροφορίες ή/και να τις διατηρήσει ενημερωμένες. 
 2. Ο Αγοραστής πρέπει να παρέχει μια σχετική και τρέχουσα μέθοδο πληρωμής κατά την αγορά. Ο τρόπος πληρωμής πρέπει να ανήκει στον Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκών, ανακριβών, ελλιπών ή ξεπερασμένων πληροφοριών από τον Αγοραστή. 
 3. Ο Αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει την πλήρη πληρωμή χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο πριν από την αποστολή των Αγαθών.
 4. Όταν ο Αγοραστής χρησιμοποιεί έναν διεθνή τραπεζικό λογαριασμό για να πληρώσει για Αγαθά, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται από την τράπεζα. 
 5. Η τιμή των Αγαθών είναι αυτή που διαφημίζεται και/ή συμφωνείται κατά τη στιγμή της αγοράς. Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής ή τελωνειακούς δασμούς. 
 6. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που η τιμή των Αγαθών αλλάξει μεταξύ της παραγγελίας του Αγοραστή και της αποστολής, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή και θα τον ενημερώσει για τέτοιες αλλαγές. Στη συνέχεια, ο Αγοραστής έχει την επιλογή να προχωρήσει στη συναλλαγή ή να την αρνηθεί. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από αυτό. 
 7. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τα Προϊόντα ανά πάσα στιγμή. Εάν αυτό συμβεί μετά από συμφωνία αγοράς μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για να τους ενημερώσει και να επιστρέψει (α) το κόστος των Αγαθών και (β) το κόστος παράδοσης που καταβλήθηκε από τον Αγοραστή. 
 8. Σε περίπτωση που η τιμή των Αγαθών αλλάξει μετά την αποστολή σε έναν Αγοραστή, ο Αγοραστής ΔΕΝ είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιασδήποτε αύξησης ΟΥΤΕ φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αμοιβή σε περίπτωση μείωσης της τιμής.
 9. Οι ειδικές προσφορές, οι εκπτώσεις και οι προωθήσεις υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου(ών) όπως διαφημίζεται.

6. ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Η παράδοση των Αγαθών θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού έχει συμφωνηθεί μια αγορά μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή και ο Αγοραστής έχει πληρώσει πλήρως χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο πληρωμής. 
 2. Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού δοθεί μια νόμιμη διεύθυνση παράδοσης και ο Πωλητής επιβεβαιώσει ότι είναι δυνατή η παράδοση των Αγαθών σε αυτόν τον προορισμό. 
 3. Όλα τα αγαθά θα παραδοθούν εντός 28 ημερών από την αγορά όπου είναι δυνατόν. 
 4. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την παράδοση των Αγαθών. Εάν χάσουν μια παράδοση, είναι υπεύθυνοι να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες που έχει επιλέξει ο ταχυμεταφορέας για την ανάκτηση των εμπορευμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ταχυμεταφορέας θα κάνει μία ή δύο περαιτέρω προσπάθειες παράδοσης ή/και θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Αγοραστή. Μετά από αυτό, τα Αγαθά θα επιστραφούν στον Πωλητή. Εάν ο Αγοραστής επιθυμεί να παραλάβει τα Αγαθά σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πληρώσει μια επιπλέον χρέωση παράδοσης πριν από την εκ νέου παράδοση. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει επιστροφή χρημάτων με το κόστος των Αγαθών (εξαιρουμένων των χρεώσεων αποστολής). 
 5. Ο τίτλος και ο κίνδυνος (δηλαδή ιδιοκτησία και ευθύνη) θα περάσουν στον Αγοραστή κατά την παράδοση των Αγαθών. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή χρεώσεις που προκύπτουν μετά την παράδοση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: αποτυχία του Αγοραστή να ανακτήσει τα Αγαθά. απώλεια ή κλοπή των εμπορευμάτων μετά την παράδοση· ή αδυναμία προσκόμισης της απαραίτητης ταυτότητας εάν ζητηθεί από τον ταχυμεταφορέα. Η GrowersHouse συμβουλεύει να παραλάβει ο Αγοραστής την παράδοση αυτοπροσώπως όπου είναι δυνατόν. 
 6. Μεγάλα ή/και πολλαπλά αντικείμενα ενδέχεται να φτάσουν με παλέτα. Ο Πωλητής θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει τον Αγοραστή σχετικά πριν από την παράδοση. 
 7. Ο Πωλητής θα προσπαθήσει να παραδώσει τα Αγαθά την προγραμματισμένη ή την εκτιμώμενη ημερομηνία τους όπου είναι δυνατόν. Ωστόσο, δεν ευθύνονται για τυχόν έξοδα ή απώλειες που προκύπτουν από τον Αγοραστή ή οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα καθυστερημένης/αστοχίας παράδοσης. 
 8. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν παραδώσει (ή δεν θα παραδώσει) τα Αγαθά εντός των 28 ημερών που καθορίζονται στην παράγραφο 5.III, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα έχει στη συνέχεια την επιλογή (α) να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή (β) να συμφωνήσει μια μεταγενέστερη ημερομηνία παράδοσης με τον Πωλητή.
 9. Στη σπάνια περίπτωση που το κόστος παράδοσης είναι διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε κατά την αγορά, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή και θα τον ενημερώσει σχετικά. Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις παράδοσης. Λάβετε αυτό υπόψη, ειδικά εάν τα αγαθά σας παραδίδονται εκτός της ηπειρωτικής χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 10. Εάν τα εμπορεύματα φτάσουν εμφανώς κατεστραμμένα ή λείπει μέρος της παραγγελίας, ο παραλήπτης των εμπορευμάτων πρέπει να υπογράψει για την παράδοση με την πρόσθετη σημείωση: «παραλήφθηκε κατεστραμμένο». Εάν ο Παραλήπτης (το πρόσωπο που αποδέχεται και υπογράφει για τα Αγαθά κατά την παράδοση) δεν σημειώσει ότι τα Αγαθά έχουν «παραληφθεί κατεστραμμένα», ο Πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή έξοδα που σχετίζονται με την μη ικανοποιητική άφιξη των Αγαθών. 

7. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

 1. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε σαφείς πληροφορίες και προδιαγραφές για τα προϊόντα μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας ή στη συσκευή προβολής θα είναι ακριβή.
 2. Περιστασιακά ενδέχεται να δημοσιεύουμε πληροφορίες που περιέχουν ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις. Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να είναι ξεπερασμένες. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να διευκρινίσουμε αυτές τις ανακρίβειες, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα και να ενημερώσουμε τις πληροφορίες όπως απαιτείται. 
 3. Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία οποιασδήποτε πληροφορίας ή Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται εναντίον του συντάκτη. 

8. ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

 1. Κατά καιρούς ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους, προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες τρίτων. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να χρησιμοποιούμε πηγές που είναι ακριβείς και ενημερωτικές. Ωστόσο, τυχόν σύνδεσμοι ή αναφορές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση έγκριση τρίτων μερών ή τις παρεχόμενες πληροφορίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιονδήποτε από τους ιστότοπους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή πληροφορίες ή τυχόν απώλειες, κόστος, ζημιές ή παραπληροφόρηση που προκύπτουν ως αποτέλεσμα. Ελέγξτε προσεκτικά τα τρίτα μέρη πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε συναλλαγές ή ακολουθήσετε συμβουλές. Τα παράπονα, οι ερωτήσεις και οι αξιώσεις που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα πρέπει να απευθύνονται στο εν λόγω τρίτο μέρος.